Pamela is projectleider bij Handhaving Support. Haar juridische achtergrond sluit goed aan op dit werkveld. Het vak van een Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) is veelzijdig. In een serie blogs vertelt zij meer over dit interessante, uitdagende en maatschappelijke vak.

“Mijn werk als projectleider doe ik met veel passie en plezier. Voor deze overstap heb ik een lange tijd bij een advocatenkantoor gewerkt op het gebied van straf- en bestuursrecht. Een logische stap na het behalen van mijn Master Nederlands Recht met specialisatie Strafrecht aan de Universiteit van Maastricht. Mijn kennis op dit gebied sluit goed aan op het werkveld waarin ik nu werkzaam ben.

Het vak is al jaren flink in ontwikkeling. BOA’s zijn meer zichtbaar en het samenwerken met de politie komt steeds vaker voor. Dagelijks werken ruim 23.000 BOA’s aan leefbaarheid en veiligheid van ons land. Zij doen dit bij jou in de buurt, op stations maar ook in natuurgebieden. De afgelopen tijd is er – mede door COVID-19 – meer interesse in het beroep BOA. Maar ook voor de wereldwijde pandemie kwamen de BOA’s regelmatig in het nieuws. Het ging daarbij vaak om de discussie over de bewapening van BOA’s. Op dit moment ondersteunen de BOA’s de politie veelal met de handhaving van de regels tijdens deze pandemie. Zij schrijven bijvoorbeeld boetes uit wanneer de 1,5 meterregel niet wordt nageleefd. Maar voordat we de diepte induiken: laten we bij het begin beginnen.

Wat is een BOA?
BOA staat voor buitengewoon opsporingsambtenaar. Een BOA is een ambtenaar met opsporingsbevoegdheid. Dat wil zeggen dat hij de bevoegdheid heeft om te onderzoeken of er bepaalde strafbare feiten zijn gepleegd. Ze mogen bijvoorbeeld verdachten staande houden, iemands identiteit controleren, een proces-verbaal opmaken en een boete uitschrijven. Wat een BOA mag doen, verschilt ook nog, want er zijn verschillende soorten BOA’s. Over het algemeen controleren BOA’s of mensen zich aan de regels houden en geen overtredingen begaan.

Wat voor soort BOA’s zijn er?
Regelmatig zie je wel iemand met een uniform met daarop ‘handhaving’. Veel mensen vragen zich af of een BOA hetzelfde is als een handhaver. Het antwoord daarop is: ja. Een handhaver is een BOA die voor de gemeente werkt en toezicht houdt op de lokale orde en veiligheid. Maar er zijn nog veel meer soorten BOA’s. De verschillende functies en opsporingsbevoegdheden die een BOA kan hebben zijn ondergebracht in 6 zogenoemde domeinen (werkterreinen):

  • Openbare ruimte (hieronder vallen de parkeercontroleurs en handhavers)
  • Milieu, welzijn en infrastructuur
  • Onderwijs
  • Openbaar vervoer
  • Werk, inkomen en zorg
  • Generieke opsporing

Een BOA kan in maximaal twee domeinen werken, maar alleen als de BOA bij twee verschillende werkgevers in dienst is én voldoet aan de bekwaamheidseisen van de twee domeinen.

Hoe word je BOA?
Om BOA te worden volg je speciale opleiding. Je hebt geen specifieke vooropleiding nodig, maar wel twee andere dingen: het officiële diploma van ExTH (Exameninstelling Toezicht en Handhaving) en opsporingsbevoegdheid via de wet. Om het diploma te behalen kun je ervoor kiezen om de opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid te volgen. Je kunt ook eerst de politieopleiding doen en je specialiseren tot B. Bij bepaalde specialisaties kunnen specifieke opleidingseisen gelden. Als je jachtopziener wil worden, moet je bijvoorbeeld ook kennis hebben over de wet natuurbescherming.

Het examen bestaat uit het onderdeel rechtskennis en het onderdeel gespreks- en benaderingstechnieken. Je ontvangt dan het Getuigschrift BOA, welke vijf jaar geldig is. Daarna moet je opnieuw examen doen. Als je het getuigschrift hebt ontvangen, ben je er nog niet. Je moet de titel van opsporingsbevoegdheid krijgen waarvoor je een aanvraag tot benoeming indient.  Die moet je namelijk via de wet opsporingsbevoegdheid krijgen. Het kan voorkomen dat je moet voldoen aan bepaalde bekwaamheids- en betrouwbaarheidseisen, afhankelijk van je specialisatie. Wanneer de noodzaak voor opsporingsbevoegdheid is aangetoond, beëdigd de Minister van Justitie en Veiligheid, of iemand namens hem, je formeel tot BOA.

Lijkt dit je interessant? Wij bieden bovenstaande opleiding ook aan via Handhaving Support. Voor meer informatie, bel gerust naar ons kantoor voor de mogelijkheden. Het is dus een veelzijdige rol waarin je ook nog kan specialiseren.

Volgende keer duik ik verder de diepte in over bestuurlijke en strafrechtelijke rechtshandhaving, want ook op dat vlak is een BOA actief.”