Deel 1 – Introductie
Mijn naam is Pamela van Zuijlen en ik ben op dit moment al ruim anderhalf jaar Projectleider bij Handhaving Support. Dit doe ik met veel passie en plezier. Voor deze overstap heb ik een lange tijd bij een advocatenkantoor gewerkt op het gebied van straf- en bestuursrecht. Dit was voor mij de meest logische stap na het behalen van mijn Master Nederlands Recht met specialisatie Strafrecht aan de Universiteit van Maastricht. Mijn kennis op dit gebied sluit goed aan op het werkveld waarin ik nu werkzaam ben. Graag zou ik regelmatig een blog willen schrijven over het vak van een Buitengewoon Opsporingsambtenaar (hierna: BOA). Deze zal worden geplaatst op de website van Handhaving Support.

Het vak is al jaren flink in ontwikkeling. BOA’s zijn meer zichtbaar en het samenwerken met de politie komt steeds vaker voor. Dagelijks werken ruim 23.000 BOA’s aan leefbaarheid en veiligheid. Zij doen dit bij jou in de buurt, op stations maar ook in natuurgebieden. De afgelopen tijd is er – mede door COVID-19 – meer interesse in het beroep BOA. Ook voor de wereldwijde pandemie kwamen de BOA’s regelmatig in het nieuws. Het ging daarbij vaak om de discussie over de bewapening van BOA’s. Op dit moment ondersteunen de BOA’s de politie veelal met de handhaving tijdens deze pandemie. Zij mogen bijvoorbeeld boetes uitschrijven wanneer de 1,5 meterregel niet wordt nageleefd.

Maar voordat we de diepte induiken: laten we bij het begin beginnen.

Wat is en BOA?
BOA staat voor Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar. Een BOA is een ambtenaar met opsporingsbevoegdheid. Dat wil zeggen dat hij de bevoegdheid heeft om te onderzoeken of er bepaalde strafbare feiten zijn gepleegd. Ze mogen bijvoorbeeld verdachten staande houden, iemands identiteit controleren, een proces-verbaal opmaken en een boete uitschrijven. Wat een BOA mag doen verschilt ook nog, want er zijn verschillende soorten BOA’s. Over het algemeen controleren BOA’s of mensen zich aan de regels houden en geen overtredingen begaan.

Wat voor soort BOA’s zijn er?
Regelmatig zie je wel iemand met een uniform met daarop ‘handhaving’. Veel mensen vragen zich af of een BOA hetzelfde is als een handhaver. Het antwoord daarop is: ja. Een handhaver is een BOA die voor de gemeente werkt en toezicht houdt op de lokale orde en veiligheid. Maar er zijn nog veel meer soorten BOA’s. De verschillende functies en opsporingsbevoegdheden die een boa kan hebben zijn ondergebracht in 6 zogenoemde domeinen (werkterreinen):

  • Openbare ruimte (hieronder vallen de parkeercontroleurs en handhavers)
  • Milieu, welzijn en infrastructuur
  • Onderwijs
  • Openbaar vervoer
  • Werk, inkomen en zorg
  • Generieke opsporing

Een BOA kan in maximaal twee domeinen werken, maar alleen als de BOA bij twee verschillende werkgevers in dienst is en voldoet aan de bekwaamheidseisen van de twee domeinen.

Hoe word je boa?
Om een opleiding tot BOA te volgen heb je geen specifieke vooropleiding nodig. Je hebt wel twee andere dingen nodig: het officiële diploma van ExTH (Exameninstelling Toezicht en Handhaving) en opsporingsbevoegdheid via de wet. Om het diploma te behalen kun je ervoor kiezen om de opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid te volgen. De opleiding is op MBO 3 niveau. Je kunt ook eerst de politieopleiding doen en je specialiseren tot B. Bij bepaalde specialisaties kunnen specifieke opleidingseisen gelden. Als je jachtopziener wil worden, moet je bijvoorbeeld ook kennis hebben over de wet natuurbescherming.

Het examen bestaat uit het onderdeel rechtskennis en het onderdeel gespreks- en benaderingstechnieken. Je ontvangt dan het Getuigschrift BOA. Deze is vijf jaar geldig. Daarna moet je opnieuw examen doen. Als je het getuigschrift hebt ontvangen, ben je er nog niet. Je moet de titel van opsporingsbevoegdheid krijgen. Je gaat hiervoor een aanvraag tot benoeming indienen. Je moet namelijk via de wet opsporingsbevoegdheid krijgen. Het kan voorkomen dat je moet voldoen aan bepaalde bekwaamheids- en betrouwbaarheidseisen, afhankelijk van je specialisatie. Wanneer de noodzaak voor opsporingsbevoegdheid is aangetoond, beëdigd de Minister van Justitie en Veiligheid, of iemand namens hem, je formeel tot boa.

Lijkt dit je interessant? Wij bieden bovenstaande opleiding ook aan via Handhaving Support. Voor meer informatie, bel gerust naar ons kantoor voor de mogelijkheden.

Tot slot
Bovenstaand stuk kan worden gezien als een inleiding op de blogs die nog komen gaan. De volgende keer duiken we verder de diepte in en zou ik graag wat willen vertellen over bestuurlijke en strafrechtelijke rechtshandhaving. Wordt vervolgd!