Jasper Haartsen, directeur bij Handhaving Support sprak Richard Gerrits, voorzitter van vakbond BOA ACP, tijdens de BOA Dag 2022. Een evenement speciaal voor boa’s georganiseerd door vakbond BOA ACP en verschillende partners. Een goed moment om bij te praten in een tijd van continue ontwikkelingen in het veiligheidsdomein en enorme krapte op de arbeidsmarkt.

Richard, veel van mijn klanten lopen tegen hoge mobiliteit aan en de krapte op de arbeidsmarkt, waardoor het lastig is om gelijk vervanging te vinden. Wij helpen ze daarbij, maar dat kost tijd. want capabele en ervaren kandidaten liggen niet voor het oprapen. Hierdoor zie ik soms bizarre situaties voorbijkomen. Hoe kijk jij hier tegenaan?

Richard Gerrits: “Het werkterrein van mensen die actief zijn in het veiligheidsdomein zijn mensen met allemaal verschillende bevoegdheden en specialisaties. Ze werken bij de Politie en Defensie of ze werken als beveiliger en natuurlijk de boa ’s!

Ik zie ook dat we allemaal in dezelfde vijver vissen. Je wilt je medewerkers behouden, maar belangrijk is dat zij ook kunnen groeien in dit domein, wat een enorm breed en uitdagend werkveld is. Het liefst maken ze dus niet de overstap naar een ander domein omdat ze uitgekeken zijn. Op dit moment is de basisopleiding voor iedereen anders, wat een overstap naar een andere instantie soms lastig maakt. Je hebt dan toch weer andere papieren nodig en kunt niet direct aan de slag . Ik pleit daarom voor een basisopleiding in ons domein. Aangevuld met opleidingen en cursussen voor de specifieke werkterreinen en specialisaties. A ls we met het hele werkveld een basis kunnen opzetten dan is de overstap makkelijker en ben ik ervan overtuigd dat er meer mensen sneller inzetbaar zijn.”

“Dat ben ik met je eens Richard, maar je hebt natuurlijk kandidaten die van de opleiding afkomen en kandidaten die als zij-instromer in dit domein willen werken. Dan zou het een basisopleiding moeten zijn na het behalen van de HTV of het BOA-getuigschrift. Het is dan wel direct duidelijk wanneer iemand klaar is met de opleiding en inzetbaar is. En zij zullen sneller zelfstandig operationeel inzetbaar zijn. Overigens proberen wij onze opleidingen al zoveel mogelijk op de praktijk aan te laten sluiten.”

“De markt van de boa ’s is een vrije markt. Er is geen kwaliteitskeurmerk voor organisaties die handhavers detacheren. Ik zou een groot voorstander zijn om dit wel in te voeren. En jij?”

“Helemaal met je eens! Dat de markt nu vrij is, is heel nadelig voor de mensen die in dit domein werken. Ik zie dat bij veel vragende instanties de focus vooral ligt op kosten. Zij willen tegen zo laag mogelijke kosten deze dienst geleverd krijgen. Het gevolg is dat er organisaties ontstaan die zeggen dat ze dat kunnen. Hierdoor zie je dat de kwaliteit echt te wensen overlaat. Ik vraag me dan af of je dat in je gemeente wilt. Uiteindelijk gaat het om de leefbaarheid. Om dat goed te organiseren heb je goed opgeleide professionals nodig en niet alleen maar iemand die een papiertje op zak heeft, maar er voor de rest een potje van maakt.”

Ik merk bij onze collega’s dat er een sterke behoefte ligt om zich te ontwikkelen. Met een goed contract met eerlijk loon, (secundaire) arbeidsvoorwaarden en de investering in opleidingen hoop ik dat wij ze een goede basis geven. Het zijn geen poppetjes die we ‘even’ wegzetten. Wij geven onze mensen begeleiding en ondersteuning. Eén van onze kernwaarden is betrokkenheid, dat gaat twee kanten op. Richting onze medewerkers, maar ook naar onze klanten toe. Door regelmatig contact en transparantie geven we inzicht in hoe ons proces werkt, welke stappen wij zetten om de juiste mensen te werven en te behouden. Het is onze verantwoordelijkheid dat wij hoge kwaliteit afleveren aan de maatschappij. Boa ’s dragen een cruciale rol bij de veiligheid van onze leefomgeving. En een kwaliteitskeurmerk zie ik dan ook zeker zitten.”

“Afgelopen jaar heb ik de rol van de boa ’s zien veranderen. Ze zijn veel zichtbaarder geworden voor de burger. Daarmee lopen ze ook een risico dat er steeds meer taken naar ze toe geschoven wordt en dat er onduidelijkheid ontstaat tussen de taken van de politie, wijkagent en de boa . Wat is jouw ervaring daarmee?΅

“Dat de boa’s zichtbaar zijn geworden is al jaren aan de gang. De coronacrisis heeft dat naar mijn idee versneld. Alle handhavingstaken lagen bij de boa ’s waardoor het voor de burger heel duidelijk werd wat een boa allemaal doet. Ik zie dat we nu tegen bepaalde grenzen aanlopen en dat de uitvoerbaarheid van de taken onder druk komt te staan. Ik ben ervan overtuigd dat de rol van de boa in onze maatschappij nog groter gaat worden. Dat betekent dat we kritisch moeten kijken naar de organisaties en de processen daaromheen zodat wij met elkaar de veiligheid van de leefomgevingen goed houden. En dat de functies en bevoegdheden kloppen. Dit is een enorme complexe opgave omdat je met zoveel verschillende instanties op diverse ministeries te maken hebt. Daar wordt het beleid gemaakt maar de uitvoering ervan ligt bij de gemeenten. Als vakbond zie ik voor ons een belangrijke rol in dit proces, wij kunnen een schakel zijn om de diverse zaken aan te kaarten.”

“Ik zie inderdaad dat het soms wringt op straat. Gelukkig zie ik ook dat veel boa ’s heel pragmatisch zijn en zoeken naar goede oplossingen om conflicten op te pakken, ook al is het gebied soms grijs. Hun frustratie over de regelgeving begrijp ik ook goed. Voor ons als marktpartij is het dus ook belangrijk om dit aan te blijven kaarten bij verschillende organisaties zodat we met elkaar in dit mooie werkveld kleine stappen kunnen zetten om te verbeteren en professionaliseren.”