Advies

Het werkveld in het domein van toezicht, handhaving en veiligheid is continu aan verandering onderhevig. Het takenpakket van de handhavers wordt breder en complexer. Adviseurs van Handhaving Support kennen het werkveld en de thema’s, waardoor ze advies en de juiste tools kunnen aanreiken op verschillende vlakken. Wij werken vooral pragmatisch. We kijken naar de huidige situatie, probleemstelling en doelstellingen. Dat is ons startpunt.
Thema’s waarbij wij kunnen ondersteunen zijn:

Opstellen/reviewen van het HandhavingsUitvoeringsProgramma (HUP)
Een HUP vertaalt het beleid naar concrete doelstellingen. Het geeft richting aan de inzet van BOA’s. Welke prioriteiten zijn er? Welke thema’s pakken we dit jaar op en waar leggen we als team de focus op? Hierdoor worden duidelijke keuzes gemaakt en voorkom je dat het werk ad-hoc gebeurt en dat je het gevoel hebt alleen maar brandjes te blussen. Een HUP geeft je de juiste tool in handen om de vertaling naar de praktijk te maken.

Je geeft hiermee duidelijkheid richting het bestuur en de raad. Zijn er aanvullende wensen? Dan moeten er keuzes gemaakt worden. Zo zorg je ervoor dat alle thema’s belangrijk blijven en niet alleen de meest actuele.

Informatiegestuurd Handhaven (IGH)
Bij IGH combineer je diverse externe en interne informatiebronnen om zo de inzet van de handhaving te bepalen en resultaten te monitoren.

Tijdens het uitvoeren van hun taken leggen handhavers gegevens vast in het handhavingsinformatiesysteem over datgene dat zij zien, constateren en verbaliseren. Zij bouwen daarmee een informatiepositie op. Door de gegevens om te zetten in informatie en te combineren met diverse andere bronnen, is handhaving in staat om aan te geven waar overlast plaats vindt of dreigt te escaleren. Ook kunnen handhavers aangeven waar welke problemen spelen. Het geeft inzicht in leefbaarheidsvraagstukken en daarmee de te maken keuzes in wat, waar en wanneer aan te pakken. Met deze feitelijke informatie kunnen handhavers effectief en efficiënt ingezet worden daar waar zij het meest nodig zijn. Hierdoor wordt het makkelijk om resultaten en bereikte maatschappelijke effecten bestuurlijk te verantwoorden.

Capaciteitsberekeningen maken
Hoeveel handhavers zet je in voor een schone, hele en veilige gemeente? Wat heb je minimaal aan inzet nodig om de basiswerkzaamheden uit te voeren? Wat is gewenste sterkte om het HUP uit te voeren en wat is idealiter de capaciteit? Hoe ga je om met piekbelastingen zoals toerisme of grootschalige evenementen? Op basis van het HUP of andere informatie, gecombineerd met een benchmark van andere vergelijkbare gemeenten maken wij een berekening voor jouw gemeente. Met deze capaciteitsberekening heb je ook goede argumenten richting het bestuur wat er nodig is aan inzet en middelen om het werk gedaan te krijgen.

Ondermijning
Ondermijning heeft een enorme impact op de leefbaarheid in de samenleving en speelt een steeds nadrukkelijkere rol in het taakveld van gemeenten. Hoe komt het dat er zoveel autohandelaren op dat industrieterrein zitten of een tattooshop waar nooit mensen aanwezig zijn die enorme omzetten draaien? De aanpak van de ondermijnende activiteiten vraagt om een integrale aanpak, waarin toezicht & handhaving een rol speelt samen met de ketenpartners. Daarvoor is het belangrijk om een goede informatiepositie te hebben en te houden. Er is voor de handhaver een belangrijke rol weggelegd om de oog- en oorfunctie in te vullen en om te participeren in integrale controles.

Wij weten hoe je dit aan kan pakken, zonder dat dit een enorme wissel trekt op de inzetcapaciteit van de handhavers. En ook dat je als volwaardig professional kan deelnemen en gezien wordt door de ketenpartners.

Daarbij ondersteunen we ook op het gebied van coaching en interim management.

Meer informatie
Wil je meer informatie over de mogelijkheden van het inschakelen van onze expertise neem dan contact met ons op om samen de mogelijkheden te onderzoeken.

Advies op maat
Meer dan 10 jaar ervaring

Contactformulier

Meer informatie over onze dienstverlening?

Neem contact met ons op
Einfo@hsup.nl

Direct contact
T 085 782 52 00

Voor al onze vacatures en om te solliciteren ga naar onze “Werken bij Site“